top of page

מה בין שיפור הרגלים לספירת העומר

הליכה בצעדים קטנים לקראת מטרה גדולה
זמן זה של ספירת העומר, הוא תקופה של הליכה בשגרת יום יום לקראת מטרה, הליכה נכונה לקראת מטרה או שינוי היא הליכה של צעדים קטנים בהתמדה.  אז, כשיצאנו ממצרים ספרנו את הימים לקראת קבלת התורה, בסוף הדרך קיבלנו "הלכה" הדרך שמנווטת לנו את ההליכה בעולם הזה. זוהי המתנה הגדולה ביותר שקיבלנו.

 

כל תהליך של שינוי דורש הליכה כזו של צעדים קטנים, צעד אחרי צעד  - רק הפעם, רק היום אבחר את הדבר הנכון והמתבקש, רק להיום! גם כשקשה, אתגבר רק הפעם, אבנה הרגל חדש רק הפעם, ועוד פעם, ועוד פעם... "מים שחקו אבן", ובסוף בע"ה נצליח.

 

בעולם הזה היש הרבה אתגרים, יש לנו יכולת לבחור, יש גם דרכי מילוט ולפעמים גם נופלים, שבע יפול צדיק וקם וקם וקם...

 שיטה זו של צעד אחרי צעד מוכיחה את עצמה כל פעם מחדש כשאנו רוצים באמת ובתמים לשפר כיוון בהרגלי החיים שלנו, באורח החיים שלנו, בכל מה שקשור לרוחניות, ובכל מה שקשור לגשמיות, כשיש לפנינו בחירות להֶן וללאו.

 

בחירה נכונה ברגע נתון תחזק לנו את היכולת לעוד בחירה ברגע הבא, ותנבא את דרכנו לעוד 10 שנים. נכון יש ועוד יהיו נפילות אך בכל פעם מחדש ננער את אבק הדרכים, נכה על חטא ונבחר מחדש, עד שנצליח (בתחום שלנו - נסגל לעצמינו את "ונשמרתם לנפשותיכם..." שהצטווינו)

.

פעמים המסע מתחיל ברגע של התעלות – רגע עצום שבו רואים את הפסגה, והחופש לבחור מואר לנו ברגע של חסד אמיתי. לפעמים המסע ארוך ומייגע, כואב וקורע כל פעם מחדש לא לאכול את ה-X הזה, פעמים זה דורש את כל כוחי עד לכאב פיזי ממש... כל פעם מחדש להחליט לצאת להליכה ביום קר וגשום או כשמאוד עמוס כי כך התחייבתי וזה לטובתי.

 

בספירת העומר 49 ימים של ציפייה למתן תורה, וביום ה-50, מתנה מהקב"ה,

וכך גם אנו בדרכינו לחופש מאכילת יתר, לחופש מתרבות אכילה קלוקלת בעזרת בחירות קשות ונבונות, כל פעם מחדש.

 

מפת צעדים קונקרטיים לאימוץ אורח חיים בריא

לפניכן רשימה של סור מרע/עשה טוב. כדי להתחיל ללכת בשביל הנכון יש  לבחור 3 צעדים מהטבלה - 2 בנושא תזונה אחד מ"סור מרע" ואחד מ"עשה טוב"  צעד אחד בתחום של פעילות גופנית  ולהתחיל בהם כבר היום למשך שבוע, מומלץ גם לקרוא את הטיפ שלנו בהיבט הרוחני/ רגשי.

כך נבנה בע"ה את בית המקדש המעט שלנו, לבנה אחר לבנה, בהדרגתיות המתאימה לנו...לפעמים עם דמעות וזיעה ובע"ה נעלה על דרך המלך ונגיע למטרה.

שנזכה לאור חדש על ציון תאיר גם בהיבט האישי, ביעדים שאנו מציבים לעצמנו בדרך לגאולה השלמה. 

Anchor 1

ותתחילו לחיות חיים של בריאות 

bottom of page