top of page

אודות - אוניברסיטת קליפורניה  FCE

אוניברסיטת קליפורניה FCE פועלת באישור ממשלת ארצות הברית, אנשי תעשיה ותאגידים ובתאום איתם. האוניברסיטה מקבלת תמיכה ממשרד החינוך האמריקאי, ממשרד החקלאות האמריקאי, ממשרד החינוך של מדינת קליפורניה וממחלקת הרווחה של עיריית לוס אנג'לס.

הממשל האמריקאי  הסמיך את אוניברסיטת קליפורניה FCE, להעריך ולתת תארים שווי ערך לתארים המקובלים בכל ארצות הברית (הסמכה זו נתנה עד היום לאוניברסיטאות בודדות).

אוניברסיטת קליפורניה נותנת הסמכה ומבקרת כיום גם אוניברסיטאות ברחבי ארצות הברית והצוות שלה עובד עם הצוות החינוכי של האומות המאוחדות (האו"ם).

אוניברסיטת קליפורניה FCE קיבלה מינוי להעניק אישור מטעם משרד הפנים ושרת הפנים של ארצות הברית לכל מוסד להשכלה גבוהה שמעונין בהכרה ברחבי המדינה. ההסמכה ניתנת עפ"י סטנדרטים גבוהים מאוד.

ההכרה הבינלאומית של אוניברסיטת קליפורניה FCE מקנים תוקף מקצועי לתארים מטעמה ומעמד מקצועי לבוגרים.

אוניברסיטת קליפורניה FCE, מוכרת ע"י הגופים שלהלן:

 

 • משרד החינוך האמריקאי המועצה להסמכה להשכלה גבוהה

 • האגודה הבינלאומית לחינוך (AIEA): ארגון זה הוא הגבוה והיוקרתי ביותר בעולם, וחברים בו נשיאי האוניברסיטאות הגדולות כגון -  הרוורד, וייל

 • איגוד לשכת עורכי הדין האמריקאי

 • משרד החינוך של מדינה קליפורניה

 • פורטל הממשל האמריקאי - משרד הפנים

 • משרד החינוך של האומות המאוחדות (UNESCO)

 • ועדת מדינת קליפורניה לחינוך על יסודי

 • האיגוד האמריקאי למכללות ואוניברסיטאות לאומיות(AASCU)

 • האגודה האמריקאית להערכה בינלאומית (AEA)

 • הלשכה לאיכות בעסקים (BBB)

 • האגודה הבינלאומית לחינוך ואימון (IACET)

 • האיגוד למחקר אוניברסיטאי (AIRWEB)

 • המרכז לחינוך גבוה (CHEPS)

 • המועצה למכללות פרטיות (CIC)

 • ארגון הכיתה הבינלאומית (WWC)

bottom of page