2 בקבוקים ב-100ש"ח        

 |   Tel : 052-6743838  |   054-8434984